Gestreepte goudspanner

De gestreepte goudspanner is een algemene nachtvlinder die zich overdag heel  gemakkelijk laat verstoren.

Zoals de meeste vlinders leeft de gestreepte goudspanner van nectar. Wie ’s nachts met een zaklamp op pad gaat om bloemen te bekijken, kan met wat geluk een foeragerende gestreepte goudspanner zien (bijvoorbeeld op koninginnekruid of op een vlinderstruik).

De rups van de gestreepte goudspanner eet van allerlei lagere planten: bijvoorbeeld walstro-soorten, vogelmuur of zuring.Kieskeurig kan je de gestreepte goudspanner niet noemen. Hij  komt voor aan graslanden, langs houtkanten, bosranden maar ook courant in tuinen.