Frysk Flinter Fonds deelt uit

De energiecoöperatie Fryske Flinter zet zich samen met Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum én Dorpsbelang Sexbierum Pietersbierum in voor een leefbare- en (sociaal) duurzame toekomt van onze dorpen en haar inwoners. Daarvoor hebben zij een fonds in het leven geroepen het Fryske Flinter Fonds. Dit fonds zal tweemaal per jaar projecten in Oosterbierum, Klooster-Lidlum, Sexbierum en Pietersbierum ondersteunen.

Blijde gezichten want dit jaar werd er ook een cheque uitgedeelt van € 250,- aan de Kloostertuin, als bijdrage voor een nieuwe grasmaaier. Jaap de Geus, ons nieuwe bestuurslid mocht de cheque in ontvangst nemen.